۞ حـدیـث روز :
امام صادق علیه السلام : كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى شود.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » رزومه و معرفی ما
  • 25 ژانویه 2018 - 0:00
  • 271 بازدید
  • ارسال توسط :

 

رزومه برخی از کارهای انجام شده در گیلان
ردیف                      شرح سال مالی
۱ شرکت نوید مرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۲ شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ  سال۹۳ الی ۹۹
۳ شرکت گیلک ماهی بهدان  سال۹۳ الی ۹۹
۴ شرکت آریا مرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۵ شرکت گیل جوجه جوگلبندان  سال۹۳ الی ۹۹
۶ شرکت مرغ مادر بودیان گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۷ شرکت درنای جلگه شمال  سال۹۳ الی ۹۹
۸ شرکت تعاونی اهورا جوجه گیلان   سال۹۳ الی ۹۹
۹ شرکت تعاونی مرغ آوازه خوان جاده کانال  سال۹۳ الی ۹۹
۱۰ شرکت  مرغ مهاجر گیل  سال۹۳ الی ۹۹
۱۱ شرکت تعاونی سیمرغ طلائی سپیدرود  سال۹۳ الی ۹۹
۱۲ شرکت سیمرغ پر طلائی خرارود  سال۹۳ الی ۹۹
۱۵ شرکت مرغ سروشه گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۱۶ شرکت گسکرمرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۱۷ شرکت گیلک دانه نوید  سال۹۳ الی ۹۹
۱۸ شرکت پیمانکار لنگر کار سماکی  سال۹۳ الی ۹۹
۱۹ شرکت دردانه آریا لوشان  سال۹۳ الی ۹۹
۲۰ شرکت پایا بتن  سال۹۳ الی ۹۹
۲۱ شرکت لاهیچ پرند  سال۹۳ الی ۹۹
۲۲ شرکت توانگران گیلان رئوف  سال۹۳ الی ۹۹
۲۳ شرکت دامیار  سال۹۱ الی ۹۹
۲۴ شرکت قائم پخش آدرین  سال۹۳ الی ۹۹
۲۵ شرکت پیمانکاری پرما بتن  سال۹۳ الی ۹۹
۲۶ شرکت پیمانکاری سبزآرنگ گیل  سال۹۳ الی ۹۹
۲۷ شرکت پیمانکاری آباد اندیش رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۲۸ شرکت پیمانکاری آرمه مبنا  سال۹۰ الی ۹۹
۲۹ شرکت احرار گیلان  سال۹۰ الی ۹۹
۳۰ شرکت بام سبز لاهیجان  سال۹۰ الی ۹۹
۳۱ شرکت ساز کارکاسپین  سال۹۰ الی ۹۵
۳۲ شرکت گیلان آبتاب  سال۹۰ الی ۹۹
۳۳ شرکت دیزآب رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۳۴ شرکت خوش فرجام گیل  سال۹۰ الی ۹۹
۳۵ شرکت آوین دژ  سال۹۰ الی ۹۹
۳۶ شرکت آباد اندیش رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۳۷ شرکت آرمه مبنا رشت  سال۸۹ الی ۹۹
۳۸ شرکت نارین تک کاسپین  سال۸۹ الی ۹۹
۳۹ صندوق امام علی رودسر  سال۹۰ الی ۹۹
۴۰ شرکت دامداران املش  سال۹۰ الی ۹۹
۴۱ شرکت دامداران آستانه  سال۹۳ الی ۹۹
۴۲ شرکت هزاردستان  سال۹۳ الی ۹۹
۴۳ شرکت مهندسی آبراه ساز شمال  سال۹۳ الی ۹۹
۴۴ شرکت توانگران گیلان رئوف  سال۸۹ الی ۹۹
۴۵ شهرداري توتكابن  سال۸۹ الی ۹۹
۴۶ شهرداري  کلاچای  سال۸۹ الی ۹۹
۴۷ شهرداري  خمام  سال۸۹ الی ۹۹
۴۸ شهرداري تولم شهر  سال۸۹ الی ۹۹
۴۹ شهرداري بره سر  سال۸۹ الی ۹۹
۵۰ شهرداري رستم آباد  سال۸۹ الی ۹۹
۵۱ شهرداري فومن  سال۸۹ الی ۹۹
۵۲ شهرداري احمد سرگوراب  سال۸۹ الی ۹۹
۵۳ شهرداري گوراب زرميخ  سال۸۹ الی ۹۹
۵۴ شهرداري ماسوله  سال۸۹ الی ۹۹
۵۵ شهرداري اسالم  سال۸۹ الی ۹۹
۵۶ شهرداري كوچهصفهان  سال۸۹ الی ۹۹
۵۷ شهرداري لشت نشاء  سال۸۹ الی ۹۵
۵۸ شهرداري جیرنده  سال۸۹ الی ۹۵
۵۹ شهرداري كلاچاي  سال۸۹ الی ۹۵
۶۰ شهرداري رودسر  سال۸۹ الی ۹۵
۶۱ شركت آرمه مبنا  سال۸۹ الی ۹۵
۶۲ شهرداری خشکبیجار  سال۸۹ الی ۹۵
۶۳ شهرداری جیرنده  سال۸۹ الی ۹۵
۶۴ دانشگاه ادیبان گرمسار  سال۸۹ الی ۹۵
۶۵ شهرداری  کومله  سال۸۹ الی ۹۵
۶۶ شهرداری  اطاقور  سال۸۹ الی ۹۵
۶۷ شهرداری املش  سال۸۹ الی ۹۵
۶۸ شهرداری سنگر  سال۸۹ الی ۹۵
۶۹ شهرداری لشت نشاء  سال۸۹ الی ۹۵
۷۰ شهرداری  شفت  سال۸۹ الی ۹۵
۷۱ شهرداری  رحیم آباد  سال۹۳ الی ۹۵
۷۲ شهرداری  لولمان  سال۹۳ الی ۹۵
۷۳ شهرداری  آستانه اشرفیه  سال۸۹ الی ۹۵
۷۴ شرکت پاک صنعت کاسپین  سال۹۳ الی ۹۵
۷۵ شرکت لنگر کار سماکی  سال۹۳ الی ۹۵
۷۶ شرکت  ساختمانی لیان  سال۹۳ الی ۹۵
۷۷ شرکت سپهر فراز دیلم  سال۹۳ الی ۹۵
۷۸ شرکت دامپروری دامیار  سال۹۳ الی ۹۵
۷۹ شرکت آرمان تجارت رودسر  سال۹۳ الی ۹۵
۸۰ شرکت تعاونی مرغداری رودسر  سال۹۳ الی ۹۵
۸۱ شرکت هلیا پرتو دیلم  سال۹۳ الی ۹۵
۸۲ شهرداری سیاهکل  سال۸۹ الی ۹۵
۸۳ شهرداری دیلمان  سال۸۹ الی ۹۵
۸۴ شهرداری آستانه  سال۸۹ الی ۹۵
۸۵ شهرداری ماکلوان  سال۸۹ الی ۹۵
۸۶ شهرداری شاندرمن  سال۸۹ الی ۹۵
۸۷ شهرداری رحیم آباد  سال۸۹ الی ۹۵
۸۸ شهرداری ماسال  سال۸۹ الی ۹۵
۸۹ شهرداری صومعه سرا  سال۸۹ الی ۹۵
۹۰ شرکت تولیدی کاسپین  سال۹۳ الی ۹۵
۹۱ شرکت تولیدی کادوس صنعت  سال۹۴ الی ۹۵
۹۲ شرکت تولیدی روکش گیل  سال۹۴ الی ۹۴
۹۳ شرکت تولیدی آرمان تجارت  سال۹۱ الی ۹۵
۹۴ شرکت تولیدی ساحل سبز رودسر  سال۹۱ الی ۹۵
۹۵ شورای اسلامی شهر رستم آباد  سال۹۱ الی ۹۵
۹۶ شورای اسلامی شهر اطاقور  سال۹۱ الی ۹۵
۹۷ شورای اسلامی شهر کلاچای  سال۹۱ الی ۹۵
۹۸ موسسه آدینه آستانه اشرفیه  سال۹۱ الی ۹۵
۹۹ سازمان آتش نشانی رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۰ سازمان میادین شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۱ سازمان فضای سبز شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۲ سازمان فرهنگی شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۳ سازمان عمران شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۴ سازمان ترافیک شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۵ سازمان پارکهای  شهرداری رشت   سال۹۱ الی ۹۵

مدارک تحصیلی :

سوابق شغلی :

o حسابرس داخلی در شرکت سرمایه گذاری صبا میهن به مدت ۲۸ ماه

o حسابرس سازمان حسابرسی کل کشور به مدت ۷ سال با رده حسابرس ارشد –

o همکاری با مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین با رده حسابرس ارشد به مدت ۳ سال

o همکاری با مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق حسابداران رسمی و سرپرست ارشد به مدت ۸ سال

o همکاری با مؤسسه حسابرسی بهنام مشار (حسابداران رسمی) به مدت ۲ سال

o همکاری با مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به مدت ۲ سال

o همکاری با مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) و امین حسابرس

افق به مدت ۵ سال پاره وقت

o در مقطع کارشناسی ارشد سه ترم به عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه آزاد واحد رامسر

o مدیر عامل مؤسسه خدمات مالی و مالیاتی به مدت ۵ ساال (مؤسساه محاسابان ناو انادیش
کاسپین)

تألیفات:

نگارش کاملترین مجموعه کتاب جمع آوری کلیه ثبت های حسابدرای از مقدماتی تا پیشرفته
(برای اولین بار در ایران)

نگارش کتاب پرسش و پاسخ مالیاتی برای آزمون های مختلف حرفه ای با رویکرد کاربردی

نگارش کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابرسی با رویکرد کاربردی

نگارش کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری به همراه نکات کلیدی

عضویت در انجمن های حرفه ای ایران:

» عضو انجمن حسابداران خبره ایران IFAC
» عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
» عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران IAIA
» عضو انجمن حسابداری ایران IAA
» عضو انجمن مدیریت ایران IMA
» عضو انجمن مدیران اجرایی ایران IEMA


سوابق پژوهشی و چاپ مقالات علمی تخصصی:

◊ چاپ مقاله ژورنال معتبر خارجی – ISC و scopus تحت عنوان رابطه بین نگهداشت وجه نقد وعملکرداقتصا دی و حسابداری

◊ چاپ مقاله  کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت (عنوان مقاله) برسی رابطه بین سطح
نگهداشت وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازگشت دارایی های شرکت های پذیرفتره شده
بورس اوراق بها دار تهران

◊ چاپ مقاله  کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت هزاره سوم  (عنوان مقالره)

شناسایی مدل های سنجش مدیریت سود حسابداری

◊ چاپ مقاله چاپ مقاله کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت تهران (عنوان مقاله) برای ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی با کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کد مقاله ۱۷۳۷۲۱۱۶۶۹
◊ چاپ مقاله چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت تهران (عنوان مقاله)رابطه بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد اقتصادی و حسابداری کد مقاله ۱۷۳۷۲۱۱۶۹۲
◊ مدرس انجمن حسابداری گیلان در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی رویکرد کاربردی

دورهای آموزشی تخصصی

♦ دارنده گواهی نامه حسابداری مقدماتی از سازمان فنی وحرفه ای به مدت ۲۰۰ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری عمومی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۲۶ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری تکمیلی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۱۰ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری حقوق و دستمزد از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۴۵ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری پیمانکاری از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۲۰ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری بورس از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۱۰ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری صنفی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۲۰ ساعت
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری پیمانکاری از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری مقدماتی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری عمومی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری تکمیلی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری پیشرفته از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه حسابداری حقوق و دستمزد از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
♦ دارنده گواهی نامه ICDL از بنیاد علمی ایران
♦ دوره آموزشی حسابداری صنعتی به مدت ۴۸ ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
♦ دوره آموزشی حسابداری مالی به مدت ۸۵ ساعت از مرکز آموزش حسابداری خبره ایران
♦ دوره آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی به مدت ۵۰ ساعت از مرکز آموزش حسابداری خبره ایران
♦ دوره آموزشی قوانین تجاری و اایر قوانین به مدت ۴۰ ساعت از مرکز آموزش حسابداری خبره ایران
♦ دوره آموزشی صورتهای مالی تلفیقی به مدت ۶۰ ساعت از مرکز آموزش حسابداری خبره ایران
♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی به مدت ۵۰ ساعت از مرکز آموزش حسابداری خبره ایران
♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی به مدت ۵۰ ساعت از مرکز آموزش پارسه تهران
♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری به مدت ۸۰ ساعت از مرکز آموزش پارسه تهران
♦ دوره آموزشی مروری بر حسابداری صنعتی به مدت ۴۸ ساعت از مرکز آموزش ماهان تهران

♦ دوره آموزشی ضمن خدمت ر ساازمان حسابرای کل کشور به مدت ۲۰۰ ساعت مربرو بره اارتاندار
حسابرسی و اساتاندارد حسابداری ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری و گزارش نویسی به مدت ۴۸ ساعت در مرکز آموزش
حسابداران خبره ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابراری و گزارش نویسی به مدت ۴۸ ساعت در مرکز آموزش
حسابداران خبره ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر قوانین مالیاتی و ارزش افزوده به مدت ۸۰ ساعت در مرکز آموزش جامعه
مشاوران مالیاتی ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری به مدت ۴۸ ساعت در مرکز آموزش جامعه مشاوران ماهان
مالیاتی ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر استاندارد قوانین به مدت ۱۲ ساعت در مرکز آموزش جامعه مشاوران  مالیاتی
ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر استاندار حسابداری و حسابرسی به مدت ۱۲ ساعت در مواسسه آموزشی کرارنو
دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر قوانین مالیاتی و ارزش افزوده به مدت ۸۰ ساعت در مرکز مواسسه آموزشی کارنو
دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای ایران

♦ دوره آموزشی مروری بر سایرقوانین و قانون تجرارت واردات در موسسه آموزشی کرارنو دارای مجوز از
سازمان فنی و حرفه ای ایران

♦ دارنده گواهی نامه درکارگاه مالیاتی استاد غلامحسین دوانی از طرف جهاد دانشگاهی استان گیلان